felvételi

Admiterea la anul universitar 2015-2016 pentru licență în teologie protestantă pastorală reformată, evanghelică și unitariană se va desfășura între 13-17 iulie 2015.

Az Intézet pótfelvételi vizsgát hirdet a 2014–2015. tanulmányi évre református teológiai alapképzésre férfi jelentkezők számára. A felvételi időpontja: 2014. szeptember 17-19.

Admiterea pe anul universitar 2014-2015 pentru masterat în teologie protestantă pastorală aplicată se va desfășura între 2-7 iulie 2014.

Admiterea pe anul universitar 2014-2015 pentru licență în teologie protestantă pastorală reformată, evanghelică și unitariană se va desfășura între 11-18. iulie 2014.

Application for the new academic year of 2014-2015 for BA in protestant pastoral theology for reformed, lutheran and unitarian candidates will take place between 11-18. July 2014.

Az Intézet felvételi vizsgát hirdet a 2014–2015. tanulmányi évre református, evangélikus és unitárius teológiai alapképzésre. A felvételi időpontja: 2014. július 11-18.

La anul I. al pregătirii teologice de 6 ani oferite de Institutul Teologic Protestant din ClujNapoca candidaţii se pot înscrie după susţinerea cu succes a examenului de admitere. Admiterea – în conformitate cu § 26 din Statutul Institutului Teologic Protestant – se face în baza unui examen de concurs. La examenul de admitere se pot prezenta membrii bisericilor reformate, evanghelice, unitariene, cetăţeni români sau cetăţeni ai altor ţări. Se pot prezenta şi acei membri ai bisericii care doresc să studieze teologia ca a doua facultate.

La anul I. al pregătirii teologice de 6 ani oferite de Institutul Teologic Protestant din ClujNapoca candidaţii se pot înscrie după susţinerea cu succes a examenului de admitere. Admiterea – în conformitate cu § 26 din Statutul Institutului Teologic Protestant – se face în baza unui examen de concurs. La examenul de admitere se pot prezenta membrii bisericilor reformate, evanghelice, unitariene, cetăţeni români sau cetăţeni ai altor ţări. Se pot prezenta şi acei membri ai bisericii care doresc să studieze teologia ca a doua facultate.

Admiterea la studii universitare de licență urmărește reglementările și metodologiile naționale și instituționale. Aplicarea este posibil numai pentru candidați care dispun de o diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia). Vezi Regulamentul admiterii la studii universitare de licență.

Application for the first year of academic study at the Protestant Theological Institute is preconditioned by successfully passing the application examination. For this examination can apply any baptised and confirmed member of the Reformed Church. Applicants should also present a recommendation letter signed by the elders of the congregation to which they belong. Candidates must have completed their high school studies and possess a baccalaureate certificate. They must hold a medical certificate concerning their mental health.

Oldalak

Subscribe to felvételi