felvételi

Bibliaismeret tételek

Ószövetség

1. A világ teremtése és az édenkert 1Móz 1,1–2,3; 1Móz 2,4–3,24
2. Kain és Ábel 1Móz 4,1–16
3. Az özönvíz 1Móz 6–8 fej.
4. Ábrahám története 1Móz 12,1–13, 18. fej.; 22,1–19
5. Jákób története 1Móz 25,19–34; 27. fej; 28,10–22
6. József története 1Móz 37. és 41. fej.
7. Mózes születése, elhívatása és az egyiptomi kivonulás 2Móz 2–3; 13–14 fej.
8. A Sinai hegynél; a Tízparancsolat 2Móz 19,1–20,21
9. Józsué és átkelés a Jordánon Józs 1–4 fej.

Bibliaismereti tételsor

  Ószövetségi tételek

 1. A teremtés története (1Móz. 1,1–2,4a)
 2. A bűneset és a kiűzetés (1Móz. 3. rész)
 3. Bábel tornya (1 Móz. 11,1–9)
 4. Sodoma és Gomorra pusztulása, Lót megmenekülése (1Móz. 19,1–29)
 5. Ábrahám próbatétele (1Móz. 22,1–19)
 6. Jákob csalása (1Móz. 27. rész)
 7. József Potifár házában és a börtönben (1Móz. 39,1–40,23)
 8. Izráel népének elnyomatása, Mózes születése (2Móz. 1,1–2,10)
 9. Mózes elhívása (2Móz. 3,1–4,17)

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 4 éves teológiai alapképzésének I. évére sikeres felvétel után lehet beiratkozni. A felvétel versenyvizsga alapján történik. (Az alapképzésre 2 éves magiszteri tanulmány épül.) Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó Erdélyi Unitárius Egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerinti illetékes lelkészi hivatalnak (lelkész és gondnok aláírása) ajánlásával rendelkeznek.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 4 éves teológiai alapképzésének I. évére sikeres felvétel után lehet beiratkozni. A felvétel versenyvizsga alapján történik. (Az alapképzésre 2 éves magiszteri tanulmány épül.) Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó Evangélikus-Lutheránus Egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerinti illetékes lelkészi hivatalnak (lelkész és felügyelő aláírása) ajánlásával rendelkeznek.

Admiterea pentru programul de studii de masterat, teologia protestantă pastorală aplicată se desfășoară între 4-5 iulie 2013.

Admiterea în cadrul programului de studii teologie protestantă pastorală se desfășoară între 15-19 iulie 2013.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 4 éves teológiai alapképzésének I. évére sikeres felvétel után lehet beiratkozni. A felvétel versenyvizsga alapján történik. (Az alapképzésre 2 éves magiszteri tanulmány épül.) Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó református egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerint illetékes egyházközség presbitériumának ajánlásával rendelkeznek, és részt vettek a Teológiai Intézet által rendezett előfelvételi táborban.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet felvételi vizsgát hirdet a 2013-2014-es akadémiai tanévre. Az alapképzésre jogosító felvételi időpontja 2013. július 15-19.

Oldalak

Subscribe to felvételi