egyházszertartástan

Liturgica se ocupă de cunoștiințele despre diferitele liturgii creștine.Studenții trebuie să însușească cunoștințe despre liturgia unitariană.

A liturgika az egyházi szertartásokkal kapcsolatos ismereteket tanítja. A cél az, hogy a hallgatók megismerjék a keresztény szertartások történetét, fölfedezzék az unitárius szertartások hitelvi összefüggéseit, illetve megismerjék az unitárius istentisztelet alkotóelemeiről szóló tudnivalókat.

Subscribe to egyházszertartástan