szakdolgozat

A szakdolgozatok leadásának és kiértékelésének folyamatához lásd a mellékletben csatolt dokumentumot.

A tanulmány időrendi sorrendben közli az 1991-2021 közötti időszzakban összeállított unitárius rendszeres teológiai szakdolgozatok címét, szerezőit és a szakterületet. Összefoglaló kimuratást közöl a rendszeres teológiai diszciplínák témaválasztásáról is.

A Repo > Proteo a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet digitális repozitóriuma on-line tartalmak (dokumentumok, képek) rendszerezett tárolására és közzétételére. Elérés: https://repo.proteo.hu.

A szakdolgozatok véglegesített verziójának leadása. A szakdolgozatok elbírálásának részletes menetrendje letölthető a csatolt dokumentumban.

Ebben az időszakban a BA4 évfolyam és MA2 évfolyam hallgatói a szakdolgozatok véglegesítésén dolgoznak.

Oldalak

Subscribe to szakdolgozat