minőségbiztosítás

In 2021 the Protestant Theological Institute of Cluj-Napoca will participate again in the external institutional evaluation (due every five years). During this re-evaluation an official commission appointed by the Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS) will carry out a detailed external assessment of the institution and its undergraduate programme (BA).

În 2021 Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca va participa din nou la evaluarea instituțională externă (demarată din cinci în cinci ani ani). În cadrul acestei reevaluări o comisie oficială desemnată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) va realiza o apreciere externă detaliată a instituției și a programului de studii de licență.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021-ben ismét mérlegre áll és részt vesz az ötévente esedékes külső intézményi értékelésen. Ennek keretében az intézmény működését és alapképzésének programját értékeli ki egy erre kijelölt hivatalos bizottság, a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS) megbízása alapján.

    1. Constituire

  1. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP se organizează și funcționează în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, a Cartei ITP și a hotărârilor Senatului ITP.
  2. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP se află în subordinea profesională a Senatului și în subordinea administrativă a Rectoratului.
Subscribe to minőségbiztosítás