ökumenikus istentisztelet

50 éve született a protestáns egyházak egyik legjelentősebb egyezménye, a Leuenbergi Konkordia, amelynek értelmében a protestáns egyházak szószéki és úrvacsoraközösséget vállalhatnak egymással. Az évforduló alkalmából Intézetünk és a Kelet-Európai Protestáns Központ közös találkozót szervezett.

Az október 18-án szervezett eseményre a kolozsvári evangélikus templomban kerül sor, a KPTI vegyeskarának a közreműködésével.

Subscribe to ökumenikus istentisztelet