Ökumenikus zenés áhitat a szovjet fogságba elhurcoltak emlékére

Ökumenikus zenés áhitat a szovjet fogságba elhurcoltak emlékére. Kolozsvár: Kolozsvári Evangélikus Templom
kedd, 2014, Október 14 - 15:00

Éppen 70. esztendeje annak, hogy 1944. őszén a bevonuló orosz csapatok Erdély-szerte ezrével hurcolták el főként a magyar és német civil lakosságot. Becslések szerint Kolozsvárról 1944. október 11-18. között mintegy 5000 magyar férfit szedtek össze az utcákról, munkahelyükről vagy lakásukról, és szovjet munkatáborokba hurcolták el őket. A több ezer „névtelen” áldozat sorsában osztozott Kolozsvár számos neves személyisége is: Csetri Elek egyetemi tanár; Mikó Imre jogász, magyar parlamenti képviselő; Kiss Jenő író; Bartha Ignác és Decsy István ügyvéd; Faragó József, Árvay József és Haáz Ferenc néprajzkutató; Jancsó Béla, az Erdélyi Fiatalok volt főszerkesztője; a Református Kollégium tanárai közül Ádám Zsigmond, Bartalis József, Bodrogi János, Fazekas Gyula és Finta Zoltán. Az elhurcoltak mintegy harmada oda veszett. Járosi Andor is, a kolozsvári evangélikus gyülekezet lelkésze, teológiai tanár, író, akit 1944. október 13-án hurcoltak el, és aki 1944. december 26-án hunyt el a távoli Magnyitogorszkban. A fogság borzalmait túlélők többsége csak 1947-1948-ban térhetett haza. Élményeikről sokáig nem beszélhettek.

Az elhurcoltak emlékére ökumenikus zenés áhítatot tartunk a kolozsvári evangélikus templomban. Az áhítat része a „Szovjet Elhurcolások Emlékbizottsága” által, az orosz fogságba elhurcoltak emlékére szervezett rendezvénysorozatnak. A mellékletben olvasható a teljes rendezvénysorozat meghívója is a részletes programmal. Az ökumenikus áhítaton szolgál Ft. Bálint Benczédi Ferenc, püspök (Erdélyi Unitárius Egyház), Ft. Kovács Sándor, főesperes (Kolozs-Dobokai Főesperesi Kerület), Nt. Gáll Sándor, egyházkerületi kancellár (Erdélyi Református Egyházkerület), és Ft. Adorjáni Dezső-Zoltán, püspök (Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház). Az áhítaton zenei szolgálatot végez Horváth Zoltán, orgonista és a Protestáns Teológiai Intézet vegyes kara, Benkő Timea vezényletével. A zenés áhítat mellett a PTI vegyes kara az elhurcoltak emlékére állítandó emléktábla avatásán (2014. október 14, kedd 16:30, Házsongárdi temető evangélikus sírkertje), valamint az elhurcolásokkal foglalkozó tudományos konferencia megnyitóján is fellép (2014. október 16. csütörtök 17 óra, Sapientia EMTE, Tordai út 4.).