díszdoktorok avatása

A Magyar Tudomány Ünnepe 2017 keretében szervezett rendezvényen a Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktori címet adományozott Buzogány Dezsőnek, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kar és a Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténet tanárának.

Az Intézetben 2010-ig működött a doktori iskola. A Bolognai rendszerre való fokozatos átállás miatt ez jelenleg átszervezés alatt áll. A doktori címek elismerése az 1990-1998 közötti időszakban a Román Vallásügyi Államtitkárság (Secretarul de Stat pentru Culte), 1998-2001 között a Román Tanügyminisztérium (Ministerul Educaţiei Naţionale [CNATDCU]), 2002-2010 között pedig a Román Tanügyi és Kutatási Minisztérium (Ministerul Educaţiei şi Cercetării [CNATDCU]) hatáskörébe tartozott.

Subscribe to díszdoktorok avatása