Díszdoktori címet kapott Buzogány Dezső

A Magyar Tudomány Ünnepe 2017 keretében szervezett rendezvényen a Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktori címet adományozott Buzogány Dezsőnek, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kar és a Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténet tanárának.


A Magyar Tudomány Ünnepe 2017 keretében szervezett rendezvényen a Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktori címet adományozott Buzogány Dezsőnek, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kar és a Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténet tanárának. A díszdoktoravatásra 2017. november 30-án került sor a DRHE dísztermében, istentiszteleti keretben. Igét hirdetett Horsai Ede egyetemi lelkész a Filippi levél 3,13-14 alapján, amelyet Kustár Zoltán egyetemi rektor beszéde követett. A tudomány napja ünnepe alkalmából a rektor kiemelte, hogy a reformáció központi szerepet játszott abban, ahogy a hit és tudomány közös útja alakult a 16. század után. Kálvin János a tudomány forrását nem a Bibliában, hanem a természetben kereste, és ezáltal mind a hit, mind a tudomány az őt megillető helyet foglalhatta el. Tudományművelésével Buzogány Dezső is ezt a reformátori örökséget viszi tovább.

A Doktori Tanács határozatát Fazakas Sándor, a Doktori Tanács elnöke olvasta fel. Laudációt Fekete Károly, a DRHE professzora és a Tiszántúli Református Egyház püspöke mondott. A laudáció Buzogány Dezső életútját, egyházi aktivitását és sokrétű tudományos tevékenységét méltatta: a reformáció alapiratainak magyar fordítója, a 16-18. századi magyar egyház- és intézménytörténet kutatója, Kálvin műveinek magyar fordítója. Fekete Károly elismeréssel szólt Buzogány Dezső utódnevelő és iskolaépítő tevékenységéről, illetve a az erdélyi református egyház múltbeli értékeinek átmentésében játszott jelentős szerepéről. A püspök elmondta, hogy a laudált átfogó tudományos, nevelői és egyházépítő tevékenységének elismeréseként tett már korábban javaslatot arra, hogy a DRHE fogadja intézményi doktorainak sorába.

A laudációt a díszdoktori fogadalomtétel és az új díszdoktor beszéde követte. Buzogány Dezső kiemelte, hogy megtisztelő elismerő oklevelét egyedül veszi át ugyan, de az elvégzett munka mögött sok ember áll, és ez a megtisztelés legalább ennyire illeti azokat is. A díszdoktor ezután Az egyháztörténet-írás esélye címmel tartott nyilvános előadást.

Az istentiszteleti keretben szervezett rendezvényt J. S. Bach, Bist du bei mir című zeneműve díszítette, amelyet Szabados Boglárka énekelt és Sárosi Dániel kísért orgonán. A rendezvényt a DRHE kistanácstermében a díszdoktor tiszteletére tartott fogadás zárta.

(A felvételeket készítette: Barcza János)