dél-erdélyi református egyház

Between October 20 and 22, the fourth-year students of our Institute visited the area around Gyulafehérvár. The study trip set dual goals for itself. On the one hand, to explore and discover the Reformed heritage of the region, and on the other hand, to progress on the path of self-discovery and preparation for service through group discussions and Bible classes.

Október 20–22. között a Gyulafehérvár környéki térségbe látogatott Intézetünk negyedik évfolyama. A tanulmányút kettős célt tűzött maga elé. Egyrészt megismerni, felfedezni a környék református örökségét, másrészt pedig csoportbeszélgetések és bibliaórák által haladni az önismeret és a szolgálatra való felkészülés útján.

A gyülekezetismereti gyakorlat keretében sorra kerülő tanulmányút célja az erdélyi gyülekezetek regionális sajátosságainak megismerése. A kétnapos kiszállás alkalmával a teológusok gyülekezeteket látogattak meg és az itt szolgáló lelkipásztorokkal találkoztak, beszélgettek.

Subscribe to dél-erdélyi református egyház