Gyülekezetismereti gyakorlat

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet második évfolyama célul tűzte ki, hogy a hat év során ellátogat minden hallgató egyházközségébe. Így jobban megismerik egymás gyülekezeti és családi hátterét is. Az első év folyamán Nagyenyedre és Gyulafehérvárra, illetve Zilahra és Krasznára látogattak el.

2023. április 22–23. között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet első évfolyama Krasznára indult. Olyan utazás-sorozat része ez, amelynek célja, hogy a hat év alatt ellátogassunk az évfolyam minden hallgatójának a küldő gyülekezetébe. Ez már a második ilyen gyülekezetlátogatás volt, 2022 októberében Nagyenyeden és Gyulafehérváron jártunk. Ezek az alkalmak nemcsak jó csapatot összerázó lehetőségek, de legfőképpen arra is szolgálnak, hogy az évfolyamtársaink gyülekezetébe, lelki életébe még inkább belelássunk.

On March 5-6, under the leadership of youth pastor Árpád Sógor, the first- and second-year Reformed and Unitarian students embarked on a congregation-visiting tour within the Maros and Küküllő regions, as part of their practical course of Contextual congregational knowledge. The purpose of the practice was to familiarise themselves with the congregations in Transylvania. In addition to discovering the diversity of the congregations, another important goal was to enhance self-awareness, mutual understanding and strengthen relationships among the students.

A Teológiai Intézet első- és másodéves református és unitárius diákjai március 5–6. között, a Gyülekezetismereti gyakorlat keretében gyülekezetlátogató körúton vettek részt Sógor Árpád ifjúsági lelkész vezetésével. A gyakorlat célja az erdélyi gyülekezetek megismerése. A mostani körút során a teológus hallgatók a Maros- és Küküllőmente néhány gyülekezetébe látogattak el. De a gyülekezetek sokszínűségének felfedezése mellett nem elhanyagolható célkitűzés az önmaguk és egymás jobb megismerése, az egymással kiépített kapcsolatok megerősítése is.

Subscribe to Gyülekezetismereti gyakorlat