A posztmodern, valamint annak társadalmi és ekkléziasztikai hatásai

A posztmodern fogalma összetett jelenségre utal, amely kiterjed az élet legtöbb területére. Ez a jelenség inkább burkoltan van jelen a világunkban, hatásait főként közvetett módon fejti ki. Emiatt elsősorban nem egészként, hanem elemeiben ragadható meg.
A kutatás célja, hogy felkutassa és felmutassa a posztmodern azon elemeit, amelyek leginkább meghatározzák a teológiai gondolkodást és a keresztyén életvitelt. Ez által azonosítja azokat a történéseket, amelyekre fokozottan oda kell figyelni és amelyekre teológiailag reflektálni kell. A teológiai reflexió következtében lehetővé válik a megfelelő viszonyulás ezekhez a történésekhez, illetve az egyházi szolgálat tudatos alakítása.

Kapcsolódó kurzus: 

Kutatási eredmények (Előadások)