Alexandriai Philón és Josephus Flavius inspirációtana

„A teljes Írás Istentől ihletett” – olvassuk a 2Tim 3,16-ban az Újszövetség summás megfogalmazott tanítását a Szentírás inspiráltságáról (lásd még 2Pt 1,20-21), s ez olyan hittétel, amelyet nemcsak a keresztyénség vallott, hanem Isten ószövetségi népe is. De miként jutott ez kifejezésre az ószövetség történeti elbeszéléseiben, a prófétai elhívástörténetekben, az íróprófétáknál vagy éppen a Septuaginta fordítása kapcsán, a qumráni közösségben, Josephus és Philón könyveiben, a rabbinikus irodalomban és az egyházatyák írásaiban? A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány ennek a kérdéskörnek feldolgozására szervez konferenciát „Inspiráció a bibliai hagyományban” címmel Debrecenben, 2022. november 10–11. napjain, s az előadások szerkesztett változatát konferenciakötetben tervezi közkincsé is tenni.

Alexandriai Philón és Josephus Flavius inspirációtana azért is érdekfeszítő téma, mert e két személyiség alkotó tevékenysége egybeesik a kereszténség megjelenésével, illetve terjedésével. Mindketten a zsidó hagyományok talaján nőttek fel. Philón az alexandriai diaszpórában élt, a Jeruzsálemben született Josephus pedig farizeus kegyesség mellett kötelezte el magát. Kérdés tehát, hogy melyek inspirációs felfogásuk a közös és eltérő szakkifejezései, illetve elemei, illetve hogy milyen háttér ad magyarázatot felfogásuk sajátosságaira. A válaszokat írásaik inspirációhoz kapcsolódó részei alapján és azok elemzése útján lehet keresni.

Kapcsolódó kurzus: 

Kutatási eredmények (Előadások)