Előadások

Egyetemes lelkészi értekezlet - Marosvásárhely

„Két ember közt a legrövidebb út az egyenes beszéd.” (Szilágyi Domokos)

Fenntartható-e a gyermekkeresztség gyakorlata az egyre inkább individualizálódó, a hit személyes megélését és megvallását központba állító keresztyén szemlélettől áthatott egyházi közgondolkodásban? Nagyobb eséllyel mondhatnánk igent az ősi gyakorlatra, ha meggyőző módon igazolhatnák azt a Biblia alapján.

Oldalak