Az unitarizmus

A reformáció radikális irányzatai, az unitárius vallási eszmerendszer kibontakozása, lényege, központi tanítása; az unitárius elnevezés eredete.

Olvasmány: