A káté fogalma és eredete

Kulcsfogalmak: katekézis, katekumenátus; a katekézis szerepe az ókorban, a középkorban, a reformáció korában; az unitárius kátéirodalom története, különös tekintettel a nyomtatásban megjelent kátéinkra; Ferencz József-féle káté története és jelentősége.