A Szentírás tekintélye etikai kérdésekben és az értelem autonómiája

1. Aktuális kérdések
2. A Szentírás etikai szemléletének korhozkötöttsége és egyetemessége
3. Bibliai ethosz és a tapasztalat

Szeminárium az erényekről: Az irgalmasság és a könyörület.

Olvasmány: