Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben

Benkő Timea: Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 24. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018. 22-35