Éneklő-zenélő egyház

Kovács László Attila: Éneklő-zenélő egyház. Kolozsvár: Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház 2003. 1 old.