Adatok a 17. századi szebeni könyvnyomtatás és az erdélyi szászok gyónás- és úrvacsora-gyakorlatához

Kurta József: Adatok a 17. századi szebeni könyvnyomtatás és az erdélyi szászok gyónás- és úrvacsora-gyakorlatához. In: Szerk.: Stemler Ágnes (szerk.): ..mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc... - Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére.. Bp.: Balassi Kiadó 2010. 128-132