Magyar-szász együttélés a Nagysajói Káptalan területén

Kolumbán Vilmos József: Magyar-szász együttélés a Nagysajói Káptalan területén. In: Kupa L. (szerk.): Együttélés és együttműködés. Interetnikus kooperáció Közép Európában. Tanulmányok. Pécs: Virágmandula Kft 2012. 69-81