A béranyaság helyzete Romániában

Visky Sándor Béla: A béranyaság helyzete Romániában. In: Fazakas Sándor - Kovács Krisztián (szerk.): Mielőtt megformáltalak az anyaméhben.... Szociáletikai Intézet Kiadványai. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2020. 8. köt. 117-134

Több milliárd dolláros üzletággá nőtte ki magát a világban a béranyaipar. Hogyan illeszthető egy ilyen szenvtelen közgazdasági megállapítás a megszülető emberi élet misztériumához? Az alábbiakban röviden ismertetem a béranyaság jelenségét, valamint az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat, ennek romániai jogállását és gyakorlatát más országok szabályozásának kontextusában, végül pedig néhány etikai szempontot fogalmazok meg a problémaegyüttesre nézve.