Forrásszövegek az ókori Júda történelméhez. Nebukadneccar babiloni király brisai sziklafelirata

Balogh Csaba: Forrásszövegek az ókori Júda történelméhez. Nebukadneccar babiloni király brisai sziklafelirata. In: Balogh Csaba (szerk.): Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667). Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021. 9-39

Nebukadneccar egyik terjedelmesebb felirata a brisai sziklafelirat, az észak-libánoni térségből. A tanulmány ennek a feliratnak az akkád nyelven írt verzióját és annak magyar fordítását tartalmazza, bevezetővel és mindenekelőtt az Ószövetség olvasóit szem előtt tartó jegyzetanyaggal. A brisai felirat egyrészt a babiloni fogság előtti korszak története, másrészt általában a bibliai történetírás és szellemtörténet szempontjából is fontos kordokumentum. A felirat helyenként reflektál az Újbabiloni Birodalom nyugati térséggel kapcsolatos ténykedéseire és politikájára is.

Lásd: https://repo.proteo.hu/publication/5819