Dogma, dogmatika, dogmatörténet. Nyelvészeti megjegyzések a dogma természetrajzának margójára.

Papp György: Dogma, dogmatika, dogmatörténet. Nyelvészeti megjegyzések a dogma természetrajzának margójára.. In: Visky Sándor Béla (szerk.): . Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2023. 196-212

Ebben a tanulmányban a dogma szó etimológiája és óegyházi használatának feltérképezése segítségével kísérelem meg körülírni a dogma szó jelentésmezejét (illetve ehhez kapcsolódóan a dogmatikát és dogmatörténetet, mint a dogmával foglalkozó tudományágakat).