Néhány etikai kérdés vizsgálata a háború kapcsán

Tódor Csaba: Néhány etikai kérdés vizsgálata a háború kapcsán. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis (12319) 12 (2021), 105-120. pp.

Ez az esszé arra figyelmeztet, hogy Nigel Biggar szerint a klasszikus, teológiai igazságos háború hagyományának megengedő olvasata problematikus, különösen, ha az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának és a háborús törvényeknek a rendkívül kontextusfüggő megközelítésével párosul. Két pontra hívjuk fel a figyelmet: 1. Ha összehasonlítjuk Augustinusnak a római birodalom rendezetlen ügyeivel való küzdelmét, beleértve az „idegen gonoszságot” mint a katonai akció ürügyét, az animus dominandit és az olyan háborúkat, amelyek újabb háborút generálnak, Nigel Biggar A háború védelmében című könyvéből hiányzik az a szilárd politikai realizmus, amely megvédhetne attól, hogy a háború törvényei a legerősebb nemzetek kezében maradjanak. 2. Augustinus azon elkötelezettségéhez képest, hogy a világi jognak miért, illetve hogyan kell megteremtenie a békés és rendezett együttélés feltételeit, A háború védelmében című könyv nem építi be az igazságos háborúról szóló érvelésébe a nemzetközi béke és biztonság megóvásához szükséges jogi rendszer védelmét.