Az Erdélyi Református Egyház "kanonikus" püspöknévsoráról

Ősz Sándor Előd: Az Erdélyi Református Egyház "kanonikus" püspöknévsoráról. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): . Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 25.. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2019. 28-52