Szegedi Kis István műveinek kora újkori kiadásai a régi kolozsvári könyvtárakban

Ősz Sándor Előd: Szegedi Kis István műveinek kora újkori kiadásai a régi kolozsvári könyvtárakban. In: Dienes Dénes (szerk.): Szegedi Kis István (1505–1572) : „...jelen lőn Isten az én fogságomban...”. Sárospatak: Hernád Kiadó 2024. 105-125