Oude en nieuwe profetie. De rol van de profetische traditie in de volkenprofetieën

Balogh Csaba: Oude en nieuwe profetie. De rol van de profetische traditie in de volkenprofetieën. In: Kwakkel, Gert (szerk.): Wonderlijk gewoon. Profeten en profetie in het Oude Testament. TU Bezinningreeks 8. Barneveld: De Vuurbaak 2003. 117-137

Naast de sporadische expliciete verwijzingen naar de receptie van de profetie door andere profeten in een latere tijd zijn er een aantal indirecte bewijzen met betrekking tot het onderlinge verband tussen de profetische teksten. Het doel van deze bijdrage is om de aanwezigheid en functie van de traditie te onderzoeken binnen de zogenaamde volkenprofetieën; dat wil zeggen: profetieën die gaan over de vreemde volken rondom Israël. De vraag is in hoeverre de profeten zich van andere volkenprofetieën bewust waren, hoe die traditie in hun eigen boodschap een rol speelde, en hoe die traditie zich tot de nieuwe context verhoudt.