Üzen az Ószövetség

Schultz, Samuel: Üzen az Ószövetség. Budapest: Keresztyén Iratterjesztő Alapítvány 1998. 430 old. ISBN 9789630352390

Az Üzen az Ószövetség azonkívül, hogy átfogó képet fest az Ószövetség irodalmi és történelmi hátteréről, kitűnő áttekintést nyújt a bibliai könyvek témájáról, összefoglalva az azokban szereplő személyeket, eseményeket és helyeket. Ami azonban még ennél is fontosabb, segít azt megérteni, hogy az Ószövetség könyvei és történelme teológiai szempontból hogyan kötődnek Isten és az emberiség kapcsolatához.