Az erdélyi református egyház története

Pokoly József: Az erdélyi református egyház története. Budapest: K. N. 1904. 100. köt. 312 old.