Pál apostol egyházzszemlélete az első Thesszalonikai levélben

Geréb Zsolt: Pál apostol egyházzszemlélete az első Thesszalonikai levélben. In: Református Szemle 98 (2005), 608-616. pp.