Jézus történetiségének állítása a külső források alapján

Czire Szabolcs: Jézus történetiségének állítása a külső források alapján. In: Czire Szabolcs (szerk.): Az Egység tükröződései. Unitárius teológiai tanulmányok. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet / Magyar Unitárius egyház 2013. 1. köt. 63-88