Teológia a számok nyelvén. Kísérlet a 4Móz 1 és 26 népszámlálási adatainak értelmezésére

Balogh Csaba: Teológia a számok nyelvén. Kísérlet a 4Móz 1 és 26 népszámlálási adatainak értelmezésére. In: Református Szemle 96 (2003), 211-234. pp.

Mózes 4. könyvében (4Móz 1 és 26) található népszámlálási adatok számos kérdést vetnek fel az írásmagyarázók előtt. A szó szerinti olvasat nemcsak a racionális történész-teológus elé állít akadályt, hanem komoly intertextuális konfliktust is eredményez. A tanulmány e számok funkcióját kereső modelleket értékeli röviden és javasol egy újabb módszert a cenzus adatainak értelmezéséhez. A függelékben található, a tárgyalt textusokhoz kapcsolódó igehirdetési vázlat egyben utalás is a kérdés gyakorlati jelentőségére.