Mélysége és magassága

Luther Márton: Mélysége és magassága. Kolozsvár: Koinónia 2010. 1 old. ISBN 978-973-165-020-3 (Fordította: Kiss Jenő)

Az áhítatoskönyv lapjain elmélyült üzenetek szólalnak meg gyakran igen személyes hangnemben. Luther veretesen biblikus igehirdetéseinek gyűjteménye kiapadhatatlan forrás mindazok számára, akik Isten igéjében megerősítést és bátorítást keresnek. A szerző maga is erőt és vigasztalást merített az evangéliumból, a Jézus Krisztusról szóló örömhírből.