Edictul de toleranţă şi Biserica Unitariană

Kovács Sándor: Edictul de toleranţă şi Biserica Unitariană. In: Geneza şi semnificaţiile ideii de toleranţă religioasă în Principatul Transilvaniei (secolele XVI–XVIII). Annales Universitatis Apulensis. Gyulafehérvár: Altip 2010. 191-206