Geréb Zsolt: A Tesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata

Kállay Dezső: Geréb Zsolt: A Tesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata. In: Az Út 30 (2004), 157-159. pp.