Autonómia a középkori egyházban

Kolumbán Vilmos József: Autonómia a középkori egyházban. In: Kupa László (szerk.): Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában – a múltban és a jelenben. Tanulmányok. Pécs: Pécsi Tudományegyetem 2009. 54-64