Bethlen Gábor az unitárius egyháztörténet-írásban

Kovács Sándor: Bethlen Gábor az unitárius egyháztörténet-írásban. In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület 2014. 380-387