A keresztyének társadalmi felelőssége az 1Pt 2,11–17 alapján

Geréb Zsolt: A keresztyének társadalmi felelőssége az 1Pt 2,11–17 alapján. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 83-96. pp.

A keresztyének társadalmi felelősségéről Péter első levele az ún. házitáblákban beszél, amelyek a levél második részét képezik (2,11– 4,11). Ezekben az intelmekben összefoglalja azokat az erkölcsi elveket, illetve magatartásformákat, amelyek a keresztyének felelős életvitelére vonatkoznak. Az erkölcsi tanításokat csak akkor érthetjük helyesen, ha figyelembe vesszük azt a szövegkörnyezetet, amelybe a levélíró beágyazta azokat.