Virtuális koszorúzás a házsongárdi temetőben

Kovács Sándor: Virtuális koszorúzás a házsongárdi temetőben. In: Unitárius Kalendárium 2016.1 (2015), 154-169. pp.