Az erdélyi unitárius egyháztörténet-írás 1990-2012 között

Kovács Sándor: Az erdélyi unitárius egyháztörténet-írás 1990-2012 között. In: Péntek János (szerk.): Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között. Kolozsvár: Ábel 2015. 1. köt. 223-229

A tanulmány leltár jelleggel felméri és bemutatja az unitárius egyháztörténet-írás eredményeit.