Az egyház és a szekta

Fekete Péter: Az egyház és a szekta. Budapest: Kálvin Kiadó 1993. 205 old. ISBN 9633005374

Az egyház kérdezi a szektát és a szekta kérdezi az egyházat (Teológiai doktori értekezés) A néhai ref. lelkész 1967-ben írt doktori értekezésének záró mondatát egyfajta ajánlásnak is felfoghatjuk: "Az rajtunk is áll, s azért mi, az egyház tagjai is sokat tehetünk, hogy a szektatagokkal való emberi kapcsolatok, viszonyok sok alaptalan gyanúsítástól, előítélettől, rosszindulattól mérgezett, ellenséges érzülettől fűtött atmoszférája tisztuljon, és így az igeszerű lelkiismereti és hitszabadság gyakorlati valósággá váljék."

Hivatkozó kurzus

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.