Kapcsolódó könyvek

Kovács László Attila: Éneklő-zenélő egyház
Kolozsvár: Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, 2003. 1 old.
Kolozsvár: Evangélikus Egyházkerület, 1994. 812 old.