Kapcsolódó tanulmányok

Balogh Csaba

  1. Balogh Csaba: The Problem with Isaiah's So-Called ‘Refrain Poem’: A New Look at the Compositional History of Isaiah 9.7–20. In: Journal for the Study of the Old Testament 42 (2018), 363-390
  2. Balogh Csaba: Historicising Interpolations in the Isaiah-Memoir. In: Vetus Testamentum 64 (2014), 519-538
  3. Balogh Csaba: Survival of the Fittest: Habakkuk and the Changing Trail of the Prophetic Tradition. In: Hodossy-Takács Előd (szerk.), Koffeman, Leo (szerk.) Wichtige Wendepunkte. Verändernde und sich ändernde Traditionen in Zeiten des Umbruchs // Pivotal Turns. Transforming Traditions in Times of Transition (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2014), 27-44
  4. Balogh Csaba: Isaiah’s Prophetic Instruction and the Disciples in Isaiah 8:16. In: Vetus Testamentum 63 (2013), 1-18
  5. Balogh Csaba: Oude en nieuwe profetie. De rol van de profetische traditie in de volkenprofetieën. In: Kwakkel, Gert (szerk.) Wonderlijk gewoon. Profeten en profetie in het Oude Testament (Barneveld: De Vuurbaak 2003), 117-137