Kapcsolódó tanulmányok

Kiss Jenő

 1. Kiss Jenő: Confruntarea cu sentimentul de vinovăție în consilierea pastorală. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2023), 189-200
 2. Kiss Jenő: Dealing with Guilt in Pastoral Care. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2022 (2022), 231-243
 3. Kiss Jenő: Megbékélés, exoneráció, megbocsátás. In: Theológiai Szemle 60 (2017), 283-289
 4. Kiss Jenő: Egzisztenciális vétek, egzisztenciális adósság. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7 (2016), 79-98
 5. Kiss Jenő: "Amint én is megkönyörültem rajtad...". In: Kiss Jenő (szerk.), Meulink Korf (szerk.), Hanneke (szerk.), Melzer (szerk.), Annette (szerk.) Megmásíthatatlan jogigény. Betekintés a kontextuális segítésbe 16 (Kolozsvár: Exit 2013), 101-114

Visky Sándor Béla

 1. Visky Sándor Béla: A filozófusok Istene: Vladimir Jankélévitch metafizikájáról. In: Puskás Attila (szerk.), Gárdonyi Máté (szerk.) Minden dolog kezdete és végső célja. Istentani kérdések egykor és ma 12 (Budapest: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könykiadója 2021), 198-236
 2. Visky Sándor Béla: Előszó. In: Vladimir Jankélévitch: A megbocsátás (Kolozsvár: Exit Kiadó 2021), 7-9
 3. Visky Sándor Béla: A bocsánat tűfoka - acumen veniae. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 65 (2020), 114-139
 4. Visky Sándor Béla: Az „engesztelhetetlen” Vladimir Jankélévitch a Pardonner? tükrében. In: Református Szemle 111 (2018), 36-46
 5. Visky Sándor Béla: A felmentés: megérteni annyi, mint megbocsátani. In: Református Szemle 110 (2017), 619-631
 6. Visky Sándor Béla: Jankélévitch's Image of God. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2 (2017), 58-73
 7. Visky Sándor Béla: Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I. In: Református Szemle 109 (2016), 37-54
 8. Visky Sándor Béla: Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás II. In: Református Szemle 109 (2016), 169-190
 9. Visky Sándor Béla: Paul Ricœur, avagy a megbocsátás mint himnusz a magasban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 193-221
 10. Visky Sándor Béla: Vladimir Jankélévitch megbocsátás fogalma Jacques Derrida értelmezésében. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 60 (2015), 63-72
 11. Visky Sándor Béla: A megbocsátás mint pszicho-szociális egészségfaktor filozófiai megközelítése V. Jankélévitch elemzésében. In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.) Az élet gondnokai és az ember szabadsága (Kolozsvár: K. N. 2015), 149-169
 12. Visky Sándor Béla: Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában. In: Református Szemle 107 (2014), 577-593
 13. Visky Sándor Béla: Felejtés és megbocsátás. Esettanulmány egy kommunikációs zsákutcáról. In: Ungváry Zrínyi Imre (szerk.) Életterünk a kommunikáció. A társadalmi kommunikáció és a média etikai problémái (Kolozsvár: Egyetemi Műhely , Bolyai Társaság 2014), 70-88
 14. Visky Sándor Béla: A bűnténytől az irgalom-tényig. In: Az Út 2002 (2002), 61-68
 15. Visky Sándor Béla: A bűnténytől az irgalom-tényig. In: Peccato e misericordia divina come problema dell’uomo di oggi (Budapest: Márton Áron Publishing House 2002), 99-108
 16. Visky Sándor Béla: A bűnténytől az irgalom-tényig.. In: Bűn és isteni irgalom mint a mai ember problémája 30 (Budapest:2002), 99-107

Papp György

 1. Papp György: A Heidelbergi Káté antropológiai kérdései. In: Péter Csaba (szerk.) 450 éves a Heidelbergi Káté (Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2013), 61-79

Kozma Zsolt