Kapcsolódó tanulmányok

Rezi Elek

Visky Sándor Béla

  1. Visky Sándor Béla: Állam és egyház viszonya Dietrich Bonhoeffer értelmezésében. In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.) Identitás, konfliktus és politikai közösség 30 (Kolozsvár: Pro Philosophia -Egyetemi Műhely Kiadó 2016), 161-182
  2. Visky Sándor Béla: Bonhoeffer Etikájának első teljes magyar kiadása elé. In: Református Szemle 108 (2015), 277-277

Somfalvi Edit

  1. Somfalvi Edit: A "kikonfirmálás" mint a szervezett egyház elleni lázadás egy formája.. In: Veress Károly (szerk.) Egyetemi Műhely 28 (Kolozsvár: Pro Philosophia -Egyetemi Műhely Kiadó 2015), 227-242

Balogh Csaba

  1. Balogh Csaba: Teremtés és születés. A Zsoltárok 139:13-16 antropológiai kérdései. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 9-36
  2. Balogh Csaba: Schöpfung und Geburt. Anthropologische Begrifflichkeit in Psalm 139,13-16. In: Sacra Scripta 10 (2012), 147-176
  3. Balogh Csaba: Noțiuni la antropologia Psalmului 139:13. In: Cercetări Biblice 5 (2011), 19-30

Palkovits Miklós

  1. Palkovits Miklós: A tudományelemzés módszerei – A tudományos közlés szempontjai és etikája. In: Magyar Orvosi Nyelv 2 (2005), 11-48