Kapcsolódó tanulmányok

Kállay Dezső

  1. Kállay Dezső: Elkötelezetten. Pál vallomásai apostoli szolgálatáról.. In: „Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából 14 (2020), 525-541

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Makkai Sándor (1890–1951). In: Kozma Zsolt (szerk.) Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Teológia tanárai (1895–1948) (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 206-234

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: Vissza az evangéliumok forrásvidékéhez. (Interjú Gromon Andrással). In: Unitárius Közlöny (2016), 6-8
  2. Czire Szabolcs: Az erőszakmentes ellenállás első előfordulásai a korai zsidóságban. In: Szécsi József (szerk.) Keresztény – Zsidó Teológiai évkönyv (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság 2015), 45-59

Kolumbán Vilmos József

  1. Kolumbán Vilmos József: Recenzió: Ifj. Fekete Károly, Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor. In: Református Szemle 94 (2001), 316-317

Visky Sándor Béla

  1. Visky Sándor Béla: "Egy hajszálon múlott az életem". In: Ney, Philip-G. (szerk.), Peeters-Ney, Marie A. (szerk.) Abortusztúlélők (Kolozsvár: Koinónia 2001), 5-21
  2. Visky Sándor Béla: Miért vagyok keresztyén?. In: Somogyi Botond (szerk.) Cselekvő hit. Emlékkönyv Csiha Kálmán püspöki szolgálatának 10 éves évfordulójára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2000), 125-132
  3. Visky Sándor Béla: Eutanázia-kérdés keresztyén szemmel. In: Erdélyi Református Naptár az 1999. évre 1998 (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 1998), 109-119

Rezi Elek

  1. Rezi Elek: Alkoholizmus. In: Keresztény Magvető 95 (1989), 208-215