Kapcsolódó tanulmányok

Ősz Sándor Előd

  1. Ősz Sándor Előd: Szegedi Kis István műveinek kora újkori kiadásai a régi kolozsvári könyvtárakban. In: Dienes Dénes (szerk.), Balogh Judit (szerk.) Szegedi Kis István (1505–1572) : „...jelen lőn Isten az én fogságomban...” (Sárospatak: Hernád Kiadó 2024), 105-125
  2. Ősz Sándor Előd: Kolozsvár nyomdái a 16-17. században. In: Kincses Kolozsvár Kalendárium 2022 (2022), 202-205
  3. Ősz Sándor Előd: A református egyház és a tolerancia. In: Kincses Kolozsvár Kalendárium 2018 (2018), 161-164
  4. Ősz Sándor Előd: Luther-kötetek a régi kolozsvári könyvtárakban. In: Száraz Orsolya (szerk.), Fazakas Gergely Tamás (szerk.), Imre Mihály (szerk.) reformáció emlékezete: Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó 2018), 79-90
  5. Ősz Sándor Előd: Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Non videri sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017), 55-62

Kovács Sándor

  1. Kovács Sándor: Az unitárius reformáció nyomában. In: Korunk 28 (2017), 18-25

Kurta József

  1. Kurta József: Hunyady József könyvkötőművész egyik munkája Kolozsváron. In: Magyar Könyvszemle (2010), 261-263
  2. Kurta József: Adatok az erdélyi legyeződíszes könyvkötések egy csoportjához. In: Bányai Réka (szerk.) Könyvek által a világ… Tanulmányok Deé Nagy Anikó tiszteletére (Marosvásárhely:2009), 177-198
  3. Kurta József: A kolozsvári könyvkötőcéh 1809-es szabályzata. In: Murányi János (szerk.) A Csíki Székely Múzeum évkönyve (2009), 319-344