Kapcsolódó tanulmányok

Benkő Timea

  1. Benkő Timea: Halottaink és imaéletünk. In: Evangélikus Harangszó 2021 (2021), 14-17
  2. Benkő Timea: ImaOtthon. In: Evangélikus Harangszó (2020), 19-20
  3. Benkő Timea: A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Non videri sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017), 9-27

Czire Szabolcs

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Hogyan imádkozzunk? Szempontok a Miatyánk alapján. In: Juhász Tamás (szerk.) Határidő - Teológiai tanulmányok. Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 7-24