Kapcsolódó tanulmányok

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Atitudinea terapeuților din Egipt față de bunăstare. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2023), 41-49
  2. Adorjáni Zoltán: Magyarázat a De vita contemplativa címéhez. In: Református Szemle 108 (2015), 359-370
  3. Adorjáni Zoltán: Női tagság és szüzesség az egyiptomi therapeuták közösségében. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 57-74
  4. Adorjáni Zoltán: A therapeuták írástanulmányozása és elmélkedése Alexandriai Philón: De vita contemplativa műve alapján. In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére (Nagyvárad: Partium Kiadó 2007), 84-96
  5. Adorjáni Zoltán: A therapeuták kontemplatív kegyessége című doktori értkezés rövid bemutatása. In: Református Szemle 98 (2005), 246-252
  6. Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: Quod omnis probus liber sit – aki igaz, az szabad is 75-91 fordítása. In: Református Szemle 98 (2005), 449-506
  7. Adorjáni Zoltán: József és Aszeneth apokrif története. In: Keresztény Szó 16 (2005), 15-17
  8. Adorjáni Zoltán: A therapeuták. In: Benyik György (szerk.) Qumrán és az Újszövetség. Szegedi Biblikus Konferencia, Szeged 1999. augusztus 30 - szeptember 1 (Szeged: JATE Press 2001), 109-118

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: Szegény(ség) és gazdag(ság) vallási konfliktusa a Jakab-levélben a személyválogatás (προσωπολημψία) fogalmának fényében (Jk 2,1–9). In: Benyik György (szerk.) Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az ősegyházban (Szeged: JATE Press 2017), 81-92